Home

Introductie

Dit is de website van Paul Snijders. De titel van de site is BANDORF. Het is de familienaam van het hoofdpersonage in de roman die ik heb geschreven. Ongeveer zeven jaar geleden ben ik begonnen met werken aan het script. Dat werd een proces van denken, herinneren, opzoeken, verbeteren, ombouwen,  schrappen, aanvullen, en vooral geduld beoefenen. Een schrijver wil het liefste alles vertellen wat hij op zijn hart heeft maar het is juist de kunst precies zóveel weg te laten dat de lezer nog altijd begrijpt wat nodig is om de aandacht bij het verhaal te houden. De gevleugelde uitspraak van Goethe, 'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister', cirkelde voortdurend om mijn hoofd. Zóveel tekst schreef ik bij elkaar en nu het script is afgerond, blijkt hoeveel ik ervan heb weggelaten. Ik ben dicht bij Goethe's visie gebleven. Maar hoe het hele verhaal gaat overkomen bij lezers? Daar spelen allerlei lastig beheersbare factoren een rol, die ik niet zou willen beïnvloeden.     

Het ritme van de tijd waarin we leven bepaalt het ritme van lezen. Alles moet snel, lezen ook, voor lange verhandelingen is weinig geduld. Wat blijft er feitelijk achter in het geheugen van een lezer die een dikke pil heeft doorgeworsteld?
De roman 'De aanbeveling van de professor' is opgebouwd uit relatief kortere hoofdstukken. De inhoud ervan bestrijkt een periode die loopt van ongeveer 1950 tot aan 2040. Overigens wisselen fictie en non-fictie elkaar bij voortduring door het gehele werk af.
Om een idee te vormen waarover de roman gaat, lees de synopsis.

'De aanbeveling van de professor', een BILDUNGSROMAN

Op de cover van het werk staat vermeld dat het gaat om een Bildungsroman of, zoals het in het Engels mooi wordt verwoord, een 'coming of age novel'. Dit genre beschrijft doorgaans de ontwikkeling die het hoofdpersonage doormaakt en die wordt beïnvloed door een oplopende serie van gebeurtenissen, passend in de bekende lijn van de levenscycli. Zo'n boek staat dan bol van diepgravende psychologische karakterontledingen en een wirwar van verstrengelde menselijke relaties. Koortsachtig streeft de auteur ernaar op alle vragen een antwoord te bedenken, omdat zijn lezer dat van hem verlangt. Aan die klemmende formule heb ik mij niet gehouden. Met een vette knipoog naar Kundera presenteer ik, mag ik hopen, vrij lichtvoetige scènes die de onvermijdelijke dramatiek draaglijk maken. Een kunstwerk, of het nu een boek, een schilderij, een symfonie, een sculptuur of iets heel anders is, verbeeldt in hoge mate de zelfreflectie van de maker. De roman over Karol Bandorf is natuurlijk autobiografisch, maar niet voor de volle honderd procent. Ongegeneerd heb ik mijn fantasie de vrije loop gelaten.

Cover Design

Stashek Łukomski

De auteur schrijft onder pseudonym. Niet om geheimzinnig te doen. Het is een Poolse familienaam met het onopvallende schuine streepje door de L. Door dat streepje verandert de uitspraak van de L in een langgerekte W. Uniek Pools. Stashek is de verkleinde versie van Stanisław. Zo heet de auteur dan Stáshek Woekómski. In de roman wordt uit de doeken gedaan waarom deze combinatie is gekozen.

Attention, Please

The full script of the novel has been completed in Dutch.
A literary translator for English is wanted.

Achtung, Bitte

Das vollständige Skript des Romans wurde auf holländisch verfasst.
Ein literarischer Übersetzer für Deutsch wird gesucht.